Další užitečné informace

MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRODUKTŮ FLP
PŘI VYBRANÝCH ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMECH

Produkty FLP jsou určeny k zevnímu použití (postřiky, masáže, zábaly, prostředky osobní hygieny, léčebné a dekorativní kosmetiky) a k vnitřnímu použití (potraviny, potravinové doplňky). Účinnými složkami jsou přírodní vysoce kvalitní zdroje rostlinného, živočišného a minerálního původu. Jsou určeny pro všechny věkové skupiny, pro zdravé lidi jako prevence a pro nemocné jako doplňková léčba, ke zlepšení účinnosti a snížení nežádoucích účinků klasické léčby (farmakoterapie, radioterapie, chirurgická léčba apod.). Nemohou nahradit léky při závažných zdravotních problémech, mohou však pomoci jejich dávky postupně snižovat a v optimálních případech po delším čase i vynechat (např. perorální antidiabetika), vždy však po předchozím kontrolním vyšetření a souhlasu ošetřujícího lékaře. Uvedená doporučení vznikla na základě klinických studií tisíců lékařů a výzkumných pracovníků na celém světě, stejně tak jako na základě množství osobních a zprostředkovaných individuálních zkušeností.
Při volbě správného produktu a dávkování jsou důležité faktory:
1. věku
2. zdravotního stavu
3. stravovacích návyků
4. zároveň užívaných léků
5. kombinace produktů
Při nedostatku odborných poznatků a zkušeností může být efekt slabší nebo se dostaví za delší dobu, celkově je však riziko zdravotního poškození v porovnání s jakýmkoli syntetickým lékem minimální, v podstatě na úrovni jakékoli běžné potraviny (individuální nesnášenlivost nebo alergická reakce).

U produktů s obsahem aloe barbadensis Miller je potřebné si uvědomit následující:
1. zvyšují vstřebatelnost všech potravin, nápojů, léků apod.
2. při vnějším použití zvyšují prostupnost kůže a sliznic
3. uvolňují škodliviny, jedy apod., proto je podmínkou dostatečný pitný režim na jejich vyplavení z těla.

Aloe dokáže předat svou neobyčejnou vůli po životě těm, kteří toho chtějí využít. Čistý gel z aloe vera obsahuje substance s výraznou nutriční a regenerativní aktivitou na buněčné úrovni, čili té nejzákladnější v našem systému. Která z několika desítek potencionálně bioaktivních substancí je však zodpovědná za regenerační schopnosti aloe vera? Jediným možným vysvětlením je synergie - vzájemné umocňování účinků řady elementů, v tomto případě stejně tak enzymů, jako biostimulátorů, vitaminů, aminokyselin a bioprvků uložených v nezvykle bohatém prostředí polysacharidů, které plní v dužině aloe velmi důležitou funkci. Provádějí se pokusy s cílem izolovat některé bioaktivní substance (např. acemanan nebo carrysin s výraznou antivirovou aktivitou), ale důležité je si pamatovat, že takový extrakt má pouze úzký a omezený rozsah činnosti. Naproti tomu dužina aloe je jako celek mnohem všestrannější, ačkoli bychom občas chtěli, aby její účinky byly rychlejší a silnější.
Synergickým působením složky aloe zlepšují proces vyživování, dělení a regenerace buněk a rovněž i odstraňování zbytků buněk starých, které již ukončily svůj život. To je velmi důležitý mechanizmus, protože bezprostředně přispívá k regeneraci tkání. Díky komponentům aloe vera gelu jsou nutrienty nezbytné pro správnou funkci buněk absorbovány daleko účinněji, když se zlepší stav i funkce tělesných membrán.
Zázračnost aloe spočívá v její schopnosti zlepšit fungování tkáně na úrovni buněk. Buňky vyšší kvality znamenají i lepší kondici celého organizmu a to je vlastně to dobrodiní, které aloe vera může poskytnout nám všem.

Díky aloe se člověku prostě chce žít!